GR | EN

Χρήσιμα Προσαρτόμενα Έγγραφα για Αγοραπωλησία

Προσαρτόμενα Έγγραφα για Αγοραπωλησία

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018


1) Φορολογική ενημερότητα των πωλητών για μεταβίβαση ακινήτου (αν είναι 2μηνη τότε χρειάζεται να αναγράφεται το ΑΤΑΚ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου).

2) Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (ηλεκτρονικό για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, να δοθεί για έλεγχο πριν την έκδοση του, τους τίτλους του πωλητή, το τελευταίο σχεδιάγραμμα – κάτοψη και το Ε9 για σύγκριση μήπως χρειάζεται διόρθωση).

 

 

3) Πιστοποιητικό του άρθρου 105 του ν.2691/2001 όταν ο τίτλος είναι δωρεά εν ζωή ή αίτια θανάτου, κληρονομιά ή γονική παροχή μετά την 1.1.1995, όταν είναι πριν τότε φωτοτυπία του τίτλου ή της ληξιαρχικής πράξης θανάτου (για κληρονομιές).

 

 

4) Εάν ο πωλητής έχει καρτέλα στο ΙΚΑ τότε χρειάζεται ασφαλιστική ενημερότητα για μεταβίβαση του συγκεκριμένου ακινήτου από το αρμόδιο υποκατάστημα.

 

 

5) Εάν πρόκειται για αγροτεμάχιο ή οικόπεδο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα ενταγμένο στο ΕΓΣΑ 87’ και αν υπάρχει κτίσμα επί αυτών και κάτοψη του κτίσματος. Τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα οικοπέδων θα αναγράφουν ότι η επιφάνεια είναι στην ανεκτή απόκλιση του κτηματολογίου όπου αυτό υπάρχει. Τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα αγροτεμάχιων θα αναγράφουν επί πλέον την απόσταση από την θάλασσα, εάν είναι εντός πολεοδομικού σχεδιασμού ή εντός ΖΟΕ καθώς και αν έχουν πρόσοψη σε οδό τι είδους είναι αυτή.

 

 

6) Εάν το κτίσμα έχει τακτοποιηθεί τότε απαιτείται η οριστική υπαγωγή (5φυλλο) με την σχετική τεχνική έκθεση (όπου χρειάζεται και στατική μελέτη) καθώς και η σχετική κάτοψη η οποία θα αναγράφει ότι είναι ταυτόσημη με αυτήν που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα για την τακτοποίηση, στην οποία θα αναγράφονται καθαρά οι επιφάνειες, οι οποίες θα είναι όπως αναγράφονται στην σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή στην άδεια κατά περίπτωση συν όσες αναγράφονται στην οριστική υπαγωγή (οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο δεν μεταβιβάζεται).

 

 

7) Βεβαίωση μηχανικού ν.4495/2017 κατά περίπτωση (μη ύπαρξη αυθαιρεσιών, τακτοποιημένα, αδόμητα).

 

 

8) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

 

 

9) Πιστοποιητικό ΤΑΠ από τον Δήμο του ακινήτου (τίτλος κτήσεως, τοπογραφικό – κάτοψη, τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ εξοφλημένος). Θα πρέπει να έχουν δηλωθεί και οι τακτοποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα για αυτό τον λόγο να προσκομίζονται στον Δήμο κατά την αίτηση έκδοσης βεβαίωσης ΤΑΠ.

 

 

10) Για οικόπεδα που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο με τον ν.1337/83: α) βεβαίωση δήλωσης ιδιοκτησίας και β) βεβαίωση περί εξόφλησης οφειλών από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.

 

 

11) Για κτίσματα που έχουν ανεγερθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν.1337/83 (από Μάρτιο του 83’) την άδεια οικοδομής επικυρωμένη.

 

 

12) Όπου έχει ξεκινήσει η κτηματογράφηση πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου από το οικείο γραφείο κτηματογράφησης και όπου έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, φύλλο καταγραφής και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος από το οικείο κτηματολόγιο.

 

 

13) Τίτλοι κτήσεως του πωλητή, φωτοτυπία της ταυτότητάς του, η σημερινή του διεύθυνση, το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει.

 


Όταν ο αγοραστής δικαιούται απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης πρέπει να προσκομίσει:

 

 

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος.

 

 

2) Το Ε9 και όλες τις τροποποιήσεις αυτού.

 

 

3) Το Ε1 συνήθως των 5 τελευταίων οικονομικών ετών (άλλες εφορίες ζητούν περισσότερα άλλες λιγότερα).

 

 


Ας μιλήσουμε!


Θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε ή να εκτιμήσετε το ακίνητο σας;
Καλέστε μας ή στείλτε μας μήνυμα επιλέγοντας μία από τις παρακάτω φόρμες και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!