Αναζήτηση ακινήτου με κωδικό

Το ακίνητο Π-8052 δεν είναι πλέον διαθέσιμο.