Αναζήτηση ακινήτου με κωδικό

Το ακίνητο Π-15640 δεν είναι πλέον διαθέσιμο.