Αναζήτηση ακινήτου με κωδικό

Το ακίνητο Π-6230 δεν είναι πλέον διαθέσιμο.